Sản phẩm

mỗi trang
KIA Carens 1.5G MT Deluxe

KIA Carens 1.5G MT Deluxe

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 124 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

619,000,000 VND
KIA Morning AT

KIA Morning AT

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 83 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

414,000,000 VND
KIA Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line)

KIA Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line)

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 220 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,099,000,000 VND
KIA Sportage 1.6T Signature AWD

KIA Sportage 1.6T Signature AWD

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 222 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,109,000,000 VND
KIA Sportage 2.0D Signature (X-Line)

KIA Sportage 2.0D Signature (X-Line)

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 222 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,109,000,000 VND
KIA Sportage 2.0D Signature

KIA Sportage 2.0D Signature

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 224 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,119,000,000 VND
KIA Sportage 2.0G Signature (X-Line)

KIA Sportage 2.0G Signature (X-Line)

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 204 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,019,000,000 VND
KIA Sportage 2.0G Luxury

KIA Sportage 2.0G Luxury

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 186 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

929,000,000 VND
KIA Sportage 2.0G Premium

KIA Sportage 2.0G Premium

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 190 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

949,000,000 VND
KIA Sportage 2.0G Signature

KIA Sportage 2.0G Signature

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 206 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,029,000,000 VND
KIA Sonet AT Premium

KIA Sonet AT Premium

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 127 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

624,000,000 VND
KIA Sonet AT Luxury

KIA Sonet AT Luxury

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 119 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

584,000,000 VND
KIA Sonet AT Deluxe

KIA Sonet AT Deluxe

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 113 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

554,000,000 VND
KIA Sonet MT

KIA Sonet MT

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 105 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

524,000,000 VND
KIA K5 2.0 Luxury

KIA K5 2.0 Luxury

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 187 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

904,000,000 VND
KIA Carnival 2.2D Luxury 8 chỗ

KIA Carnival 2.2D Luxury 8 chỗ

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 254 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,289,000,000 VND
KIA K3 Deluxe (MT)

KIA K3 Deluxe (MT)

 • - Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

  - Trả trước chỉ từ 124 triệu đồng

  - Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

  - Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

  - Tặng gói phụ kiện chính hãng

619,000,000 VND
KIA Carens 1.5G IVT

KIA Carens 1.5G IVT

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 140 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

669,000,000 VND
KIA Morning AT Premium

KIA Morning AT Premium

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 85 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

424,000,000 VND
KIA K5 2.0 Premium

KIA K5 2.0 Premium

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 196 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

949,000,000 VND
KIA Carnival 2.2D Premium 8 chỗ

KIA Carnival 2.2D Premium 8 chỗ

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 270 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,369,000,000 VND
KIA K3 Luxury

KIA K3 Luxury

 

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 134 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

 

669,000,000 VND
KIA Carens 1.5G Luxury

KIA Carens 1.5G Luxury

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 140 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

699,000,000 VND
KIA K5 2.5 GT-Line

KIA K5 2.5 GT-Line

Dài x Rộng x Cao (mm) 4.905 x 1.860 x 1.465
Chiều dài cơ sở xe 2.850 mm
Khoảng sáng gầm xe 205 mm
Động cơ xe Xăng, Theta-III 2.5 GDi
Công suất cực đại 191/6.100
Mô-men xoán cực đại 246/4.000

1,049,000,000 VND
KIA Carnival 2.2D Premium 7 chỗ

KIA Carnival 2.2D Premium 7 chỗ

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 284 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,439,000,000 VND
KIA K3 Premium

KIA K3 Premium

 • - Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

  - Trả trước chỉ từ 142 triệu đồng

  - Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

  - Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

  - Tặng gói phụ kiện chính hãng

  * Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

  * Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

  * Thảm lót cốp chính hãng Thaco

709,000,000 VND
KIA Morning X-Line

KIA Morning X-Line

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 94 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

449,000,000 VND
KIA Carens 1.4T Premium

KIA Carens 1.4T Premium

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 160 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

799,000,000 VND
KIA Carnival 2.2D Signature 7 chỗ

KIA Carnival 2.2D Signature 7 chỗ

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 302 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,529,000,000 VND
KIA K3 2.0 Premium

KIA K3 2.0 Premium

 • - Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

  - Trả trước chỉ từ 148 triệu đồng

  - Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

  - Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

  - Tặng gói phụ kiện chính hãng

  * Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

  * Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

  * Thảm lót cốp chính hãng Thaco

739,000,000 VND
Kia Morning GT-Line

Kia Morning GT-Line

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 95 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

454,000,000 VND
KIA Carens 1.5D Premium

KIA Carens 1.5D Premium

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 166 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

829,000,000 VND
KIA Carnival 3.5G Signature 7 chỗ

KIA Carnival 3.5G Signature 7 chỗ

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 374 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

1,889,000,000 VND
KIA Carens 1.4T Signature

KIA Carens 1.4T Signature

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 170 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

849,000,000 VND
KIA Carens 1.5D Signature

KIA Carens 1.5D Signature

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 172 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

* Dán kính cách nhiệt chính hãng Luma ( Bảo hành 3 năm )

* Thảm lót chân cao su chống cháy cao cấp

* Thảm lót cốp chính hãng Thaco

859,000,000 VND
KIA Soluto MT 1.4L

KIA Soluto MT 1.4L

- Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe

- Trả trước chỉ từ 82 triệu đồng

- Thời gian vay tối đa lên đến 8 năm

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Tặng gói phụ kiện chính hãng

409,000,000 VND

Top

   (0)